Danh sách sáng kiến trúng tuyển

Tìm kiếm
Năm Cấp
Lĩnh vực sáng kiến
Tên sáng kiến
Danh sách sáng kiến trúng tuyển (62)
STTNămTên sáng kiếnCấp sáng kiếnLĩnh vực sáng kiến
1 2016 “ Một số biện pháp hữu hiệu ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn giáo dục công dân 6” Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
2 2016 “Chủ tịch Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả”. Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
3 2016 “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phân loại rác thải tại nguồn góp phần xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
4 2016 “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 1” Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
5 2016 “Một số giải pháp giúp giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT Nam Yên” Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
6 2016 “Một số giải pháp tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh Tiểu học” Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
7 2016 “Thiết kế, thi công mô hình máy giặt” Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
8 2016 Áp dụng phân tích môi trường SWOT vào việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục phổ thông, xây dựng kế hoạch năm học. Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
9 2016 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
10 2016 Biện pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học chương trình Lịch sử lớp 7 cấp THCS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
11 2016 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi gắn liền với nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS Thạnh Yên A Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
12 2016 Chỉ đạo tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới ( VNEN) ở trường tiểu học. Cấp quốc gia Giải pháp quản lý
13 2016 Chỉ đạo và tổ chức Hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp qua Chương trình “Đồng hành cùng bạn” Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
14 2016 Đánh giá hiệu quả triển khai giải pháp thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của chính phủ. Cơ sở Kỹ Thuật
15 2016 Dạy kĩ năng viết luận môn tiếng Anh ở trường Trung học Phổ thông Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
16 2016 Đẩy mạnh công tác thực hiện giảng dạy tích hợp liên môn ở trường THPT Vĩnh Phong Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
17 2016 Giải pháp giảm tỷ lệ bệnh thận do thuốc cản quang ở bệnh nhân chụp, can thiệp động mạch vành bằng chiến lược dự phòng Cơ sở Đề tài Khoa học cấp cơ sở
18 2016 Giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua lồng ghép các mẩu chuyện về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết học lịch sử trường THCS Tân Khánh Hòa Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
19 2016 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc và giáo dục vùng đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
20 2016 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí, chỉ đạo thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN). Cơ sở Giáo dục - Đào tạo
1234