Danh sách đề tài, dự án đã đăng ký

Tìm kiếm
Năm Loại
Lĩnh vực Cấp
Tên đề tài
Danh sách Đề tài dự án đã đăng ký (95)
STTNămTên ĐTDACấp đề tàiLĩnh vựcKinh phí dự kiến
1 2015 Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp dạy và học tiếng Khmer cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Kiên Giang Tỉnh Khoa học xã hội
2 2017 Đánh giá việc quản lý, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 và đề xuất giải pháp quản lý, triển khai, ứng dụng trong thời gian tới Tỉnh Khoa học xã hội 250,000,000
3 2019 Đánh giá việc ứng dụng, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp, lộ trình đổi mới công nghệ cho phù hợp. Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ 600,000,000
4 2015 Dự báo và đề xuất biện pháp đào tạo, cung ứng lao động đáp ứng cơ cấu nhân lực huyện Phú Quốc giai đoạn 2016-2020 Tỉnh Khoa học xã hội
5 2016 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh KG. Tỉnh Khoa học xã hội
6 2015 Hoàn thiện hệ thống sấy lúa dạng tháp tuần hoàn, năng suất 30 tấn/mẻ Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
7 2017 Khảo sát phát hiện hoạt tính sinh học của một số loài bọt biển ở vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Cơ sở Khoa học tự nhiên 30,000,000
8 2017 Khảo sát sự hiện diện các dòng vi tảo chứa lipid ở một số địa điểm tại vùng biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Cơ sở Khoa học tự nhiên 29,850,000
9 2017 Khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ mẫu giun đất ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Cơ sở Khoa học tự nhiên 29,821,000
10 2017 Khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ mẫu vật ba loài thân mềm vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Cơ sở Khoa học tự nhiên 29,980,000
11 2015 Khảo sát thực trạng và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản phi vật thể tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Tỉnh Khoa học xã hội
12 2017 Khảo sát tỷ lệ sử dụng rơm rạ làm cơ chất trồng nấm hoàng kim ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Cơ sở Khoa học nông nghiệp 29,851,000
13 2016 Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005-2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh Kiên Giang Tỉnh Khoa học xã hội
14 2017 Mô hình điều khiển, giám sát hệ thống cung cấp nước sử dụng PLC S7-1200 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ 29,869,000
15 2014 Nâng cao chất lượng rượu đường xuồng Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
16 2017 Nghiên cứu bào chế viên nén Gemfibrozil 600 mg có độ hòa tan cao Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ 29,918,000
17 2020 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài sâm cau (Peliosanthes teta) tại Phú Quốc. Tỉnh Khoa học y, dược 650,000,000
18 2020 Nghiên cứu biện pháp cải thiện năng suất và tăng hiệu quả mô hình chuyển đổi chuyên lúa sang luân canh lúa - màu thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu tại Kiên Giang Tỉnh Khoa học nông nghiệp 350,000,000
19 2019 Nghiên cứu biện pháp quản lý và phục hồi một số loài thủy sản quý cho Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Khoa học nông nghiệp 600,000,000
20 2015 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa ngắn ngày chống chịu mặn, năng suất cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tỉnh Kiên Giang Tỉnh Khoa học nông nghiệp
12345